Közbeszerzési referens

KÖZBESZERZÉSI REFERENS OKJ 52 343 01

Engedéllyel rendelkező képzés
Engedélyszám: E-000090/2014/A001
békéscsaba békésmegye vállalati céges továbbképzések

A képzés célja a közbeszerzési ismeretek alapintézményeinek, az egyes eljárási szabályok gyakorlati megvalósíthatóságának, majd speciális területekként a központosított-, és az elektronikus közbeszerzés joganyagának, eljárásrendjének az elsajátítása. A közbeszerzési törvény és a kapcsolódó szabályozások széleskörű, folyamatosan megújuló ismeretanyag elsajátítását teszik szükségessé, melyben a közbeszerzési szakértők, jogalkotók segítsége könnyebbséget jelent. Képzési stratégiánk egyik legfontosabb célja a közbeszerzéseket érintő jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, a közösségi joganyag feldolgozása és átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. A képzés során kiemelt figyelmet fordítunk az OKJ-képesítési követelményeknek megfelelő vizsgafelkészítő és –számon kérő metodika kidolgozására és folyamatos fejlesztésére.

Online Jelentkezés

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Képzés finanszírozója
MagánszemélyCég

A választott tanfolyam

E-000090/2014/A001 KÖZBESZERZÉSI REFERENS OKJ 52 343

KIKNEK AJÁNLJUK?

Programunk hasznos információkat, a gyakorlatban azonnal hasznosítható tudást, hivatalos végzettséget nyújt mindazok számára, akik a közbeszerzési folyamatban, annak bármely oldalán – akár ajánlattevőként, akár ajánlatkérőként – vesznek részt. Nélkülözhetetlen továbbá minden olyan szervezet számára, amely pályázati tevékenységet folytat vagy csak érdeklődik a közbeszerzési tevékenység iránt.

TANFOLYAM JELLEMZŐI

 • A tanfolyam időtartama: 5 hónap, 280 óra (168 óra elmélet, 112 óra gyakorlat)
 • A tanfolyam időbeosztása: Heti 2 alkalom (péntek 1400 – 1800, szombat 800 – 1300)
 • A tanfolyam helye: Csaba-College Oktatási Központ előadótermei – Békéscsaba, Luther u. 10.
 • A tanfolyamot záró vizsga: A képzés folyamán a tananyagoknak megfelelő gyakorlat, írásbeli, illetve szóbeli modulvizsgákat szervezünk.

A tanfolyam befejezéseként az állami OKJ-s vizsga részei:
A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Több gyakorlati, összetett feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak. A feladatok a
10859-12 azonosító számú Közbeszerzési gyakorlat és
10860-12 azonosító számú Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A közbeszerzés elméleti alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok a 10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai és
10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
Jogi és közbeszerzési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai,
10858-12 azonosító számú Jogi alapintézmények és
10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A sikeres teljesítésről államilag elismert emelt szintű OKJ-s
„Közbeszerzési referens” (OKJ 52 343 01 ) megnevezésű bizonyítványt kapnak résztvevőink.

 • A tanfolyam kezdése: Amint megvan az induláshoz szükséges létszám
 • A tanfolyam költsége: 250.000-375.000 Ft a jelentkezők számától függően + vizsgadíj
 • Belépési feltétel: Érettségi bizonyítvány

A KÉPZÉS SORÁN OKTATOTT TANANYAGEGYSÉGEK:

 • Közbeszerzés alapjai
 • A közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
 • Jogi alapintézmények
 • Közbeszerzési gyakorlat
 • Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények