Digitális készségek fejlesztése

DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

Engedéllyel rendelkező képzés
Engedélyszám: E-000090/2014/D003

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Információ gyűjtése,felhasználása és tárolása
  • Digitális, internet alapú kommunikáció
  • Digitális tartalmak létrehozása
  • Probléma-megoldás,gyakorlati alkalmazás
  • IKT biztonság (számítógép és internet biztonságos használata)
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről. Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.* Adatok köre: Jelentkezési felületen szereplő személyes adatok. *A résztvevő e-mail címének és telefonszámának nyilvántartása visszavonásig érvényes.

ENGEDÉLY SZÁMA: E-000090/2014/D003 DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

A TANFOLYAM JELLEMZŐI

Időtartam: 140 tanóra (Modul1-40 óra, Modul2-30 óra, Modul3-40 óra, Modul4-30 óra)
Időbeosztás: heti 3 alkalom (kedd, csütörtök, szombat)
Helye: Csaba-College Oktatási Központ előadótermei-Békéscsaba, Luther u. 10.

Modulzáró vizsgák: a képzés folyamán a tananyagoknak megfelelő modulzáró vizsgákat szervezünk

A tanfolyam kezdése: indításhoz szükséges létszám megléte esetén

A tanfolyam költsége: 88.000 Ft + vizsgadíj

Belépési feltétel: általános iskolai végzettség

A képzés során oktatott tananyagegységek:
1.Alapismeretek
2.Az Internet életminőség javító hatásai
3.Mappa és fájlrendszer
4.Keresési technikák
5.Digitális kapcsolattartás
6.Internetes álláskeresés
7.Szoftverek típusai, ingyenesen elérhető szoftverek
8.Irodai programcsomag
9.Internethasználat biztonságosan
10.E-ügyintézés

ENGEDÉLY SZÁMA: E-000090/2014/D003