Nyelvtanfolyamok

Nyelvtanfolyamok

nyelvtanulás békéscsaba

Aktuális képzéseink

Általános nyelvtanfolyamok

Ismerkedés az idegennyelvekkel

Tájékotató a nyelvvizsgákról

Tapasztalt oktatóink kiscsoportos vagy magán órákon évente több száz hallgatót készítenek fel különböző típusú nyelvvizsgákra.
A Cambridge, TELC, BME, ITK Origo, ECL, ÖSD, Goethe, Zöld út nyelvvizsgákról külön tájékoztatót találnak honlapunkon, melyben megtudhatják mely nyelvvizsgák a legnépszerűbbek, legelfogadottabbak Magyarországon vagy külföldön, illetve melyik nyelvvizsga típusnak mik az előnyei és hátrányai.

Jelentkezés

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés célja a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás. Adatkezelés jogalapja a képző jogos érdeke. Adatkezelés időtartama a jelentkezési lap kitöltésének napjától a (felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.* Az adatok köre a jelentkezési felületen szereplő személyes adatok. *A résztvevő e-mail címének és telefonszámának nyilvántartása visszavonásig érvényes.