Pénztárkezelő és Valutapénztáros

PÉNZTÁRKEZELŐ ÉS VALUTAPÉNZTÁROS OKJ 51 343 03

Engedéllyel rendelkező képzés
Engedélyszám: E-000090/2014/A003

 

nyelvtanulás békéscsaba

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítő szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat.

Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában.
A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez.
A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

Online Jelentkezés

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Képzés finanszírozója
MagánszemélyCég

A választott tanfolyam

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kiknek ajánljuk?

Érettségivel rendelkező, pénztárkezelő és valutapénztáros témában jelenleg dolgozóknak vagy új szakmát keresőknek is ajánljuk képesünket.

A TANFOLYAM JELLEMZŐI

Időtartam: 50 tanóra
Időbeosztás: péntek-szombati napokon
Helye: Csaba-College Oktatási Központ előadótermei-Békéscsaba, Luther u. 10.
Modulzáró vizsgák: a képzés folyamán a tananyagoknak megfelelő modulzáró vizsgákat szervezünk

A tanfolyam befejezéseként az állami OKJ-s vizsga részei:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat
A vizsgafeladat ismertetése:A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek megfelelően forint és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

Speciális ügyintézői feladatok: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta- és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiság-ellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.

A tanfolyam kezdése: indításhoz szükséges létszám megléte esetén
A tanfolyam költsége: 60.000 Ft + vizsgadíj
Belépési feltétel: érettségi bizonyítvány

A képzés során oktatott tananyagegységek:
Speciális ügyintézői feladatok ellátása (10146-12)
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése (10139-12)

 

ENGEDÉLY SZÁMA: E-00090/2014/A003